Despre noi

Despre noi

Asociația noastra

Scopul Asociației este îmbunătățirea infrastructurii tehnico – edilitară a sistemelor de colectare, transport, depozitare, prelucrare a deșeurilor solide aferente localităților din raza de activitate a Consiliilor locale asociate...

Ce este Adi:

Asociația este persoană juridică română de drept privat, cu Statut de utilitate publică, fără scop patromonial.

Scopul Asociației este îmbunătățirea  infrastructurii tehnico – edilitară a sistemelor de colectare, transport, depozitare, prelucrare a deșeurilor solide aferente localităților din raza de activitate a Consiliilor locale asociate, prin promovarea de investiții finanțate in principal din fonduri europene, rambursabile și nerambursabile ( ISPA).

De asemenea scopul Asociației este și de a inființa, organiza, reglementa, finanța, exploata, monitoriza și gestiona, pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, s-a inființată prin încheierea civilă nr. 1A/17.01.2001, având ca asociați toate unitățile administrativ teritoriale din județul Dâmbovița ( comună, oraș, municipiu ). Asociația s-a constituit în vederea accesării unei finanțări nerambursabile, prin programul ISPA – măsura ”Reabilitare Colectării, Transportului, Depozitării, Prelucrării Deșeurilor Solide în județul Dâmbovița”, program cu aplicabilitate la nivelul întregului județ.

Prin semnarea în anul 2004 a Memorandumului de Finanțare între Guvernul României și Comisia Europeană, Programul ISPA a primit finanțarea nerambursabilă pentru următoarele obiective:

  • construirea a două depozite ecologice la Aninoasa și Titu;
  • închiderea depozitelor necontrolate orășenești;
  • eliminarea depozitelor necontrolate din mediul rural;
  • și execuția unor puncte de precolectare a deșeurilor menajere din mediul urban.

Pentru ducerea la îndeplinire a Programului ISPA, prin Memorandumul de Finanțare s-a prevăzut ca, în etapa finală a acestuia să se procedeze la selectarea celor doi operatori economici, cărora să li se delege gestiunea celor două componente ale serviciului de salubrizare la nivelul județului Dâmbovița, respectiv componența privind colectarea și transportul deșeurilor, precum și cea privind depozitarea, tratarea și prelucrarea deșeurilor.

Finalizarea Programului ISPA de management al deșeurilor, materializat prin funcționarea sistemului de colectare și transport al deșeurilor și prin operarea celor două depozite ecologice de la Aninoasa și Titu, a prevăzut și finanțarea acestui sistem prin instituirea unui mijloc de plată a acestor servicii, cum este taxa de habitat. Pentru ca sistemul să poată funcționa si pentru ca prevederile Memorandumului de Finanțare să fie îndeplinite, plata serviciilor de salubrizare este obligatorie.

Managementul integrat al deseurilor:

Descriere:

Investitii:

Realizari:

Activitatea noastra

Asociatia de dezvoltare intercomunitara management integrat al deseurilor in judetul Dambovita

Reciclare

Reciclare

Organic

Organic

Ecologic

Ecologic