Programul ISPA – In cadrul programului ISPA a fost derulat proiectul denumit „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi depozitării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa”, beneficiar final fiind Consiliul Judeţean Dâmboviţa ca reprezentant al Asociaţiei „Reabilitarea colectării, transportului, tratării şi prelucrării deşeurilor solide în judeţul Dâmboviţa” din care fac parte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliile locale ale municipiilor Târgovişte şi Moreni şi cele 87 de Consilii locale orăşeneşti şi comunale.

Investiţia totală propusă a fost de 26.054.000 EURO din care 75% fonduri ISPA și 25% contribuţie locală, constituită dintr-un credit avantajos din partea Băncii Europene de Investiţii.

Obiectivul general al proiectului a fost de a dezvolta infrastructura, cu referire la gospodărirea deşeurilor menajere, pentru păstrarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului în judeţul Dâmboviţa.

Proiectul  susţinea, de asemenea, eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor în judeţ, crescând procentul populaţiei deservite până la 100%.

Prin proiect se propunea introducerea treptată a colectării selective a deşeurilor municipale în mediul urban în containere şi transportul acestora pentru valorificare la Centrul de management de la Aninoasa în vederea sortării, compostării şi depozitării deşeului ultim, nevalorificabil, în depozitul ecologic.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

Implementarea sistemului de colectare selectiva la sursa;

Dezvoltarea unei scheme adecvate de colectare si transport;

Implementarea unei tratari locale a deseurilor pentru a reduce volumul de deseuri depozitate si a minimiza folosirea resurselor naturale;

Construirea a doua gropi ecologice;

Inchiderea depozitelor necontrolate si a gropilor neconforme existente;

Imbunatatirea capacitatii institutionale de management a deseurilor

Activitățile pe care le-a implicat proiectul:     

1. Sortarea, colectarea şi transportul deşeurilor solide (construcţia/reabilitarea celor 508 puncte de pre-colectare a deşeurilor menajere, construcţia a 65 de puncte de pre-colectare pentru deşeuri stradale, construcţia câte unei zone de depozitare a deşeurilor voluminoase în fiecare oraş, achiziţia a 115.517 euro-pubele şi 4.550 euro-containere, achiziţia a 84 de containere de 10 m3 pentru deşeurile verzi din zonele rurale, achiziţionarea a 18 maşini de colectare a deşeurilor şi a 8 maşini pentru curăţarea carosabilului, achiziţia de 6 de tractoare cu remorci pentru zonele rurale greu accesibile, achiziţia de 2 camioane pentru transportarea containerelor de 10 m3    

2. Centrul de management al deşeurilor (CMD) şi depozit ecologic la Aninoasa Târgovişte (depozitul, conceput pentru început cu o singură celulă de 2,29 hectare, staţie de sortare, staţie de compostare, achiziţie de echipament pentru depozit, staţie de tratare pentru epurarea levigatului şi a apei uzate, camera de intrare prevăzută cu instalaţii de cântărire, clădire administrativă, atelier de întreţinere pentru echipamentul de depozit, magazie pentru echipamentul mobil, staţie de spălare, echipament de monitorizare şi de laborator, reţea de colectare a gazului, puţuri de observare, atelier de întreţinere şi parcare pentru camioanele care colectează deşeurile);

3. Depozit ecologic în Titu (depozitul ecologic, conceput pentru început cu o singură celulă de 1,86 hectare, echipament pentru depozitul de deşeuri, staţie de tratare pentru epurarea levigatului şi a apei uzate, camera de intrare prevăzută cu instalaţie de cântărire, clădire administrativă, magazie pentru echipamentul mobil, staţie de spălare, echipament pentru monitorizare şi laborator, reţea de colectare a gazului, puţuri de observare, atelier de întreţinere pentru echipamentul de depozit,  parcare pentru camioanele care colectează deşeurile;

4. Reabilitarea şi închiderea depozitelor existente şi a altor gropi de gunoi (se închid 6 depozite necontrolate urbane şi în jur de 83 gropi de gunoi rurale necontrolate);

5. Asistenţă tehnică (verificarea şi investigarea terenului, întărirea capacităţii instituţionale în vederea pregătirii, implementării şi monitorizării proiectelor cu finanţare internaţională, realizarea strategiei pentru deşeuri menajere periculoase, a sistemului de management pentru mediu, strategiei pentru sortarea la sursă şi pentru conştientizarea publicului, întărirea capacităţii instituţionale pentru activitatea de prevenire a producerii de deşeuri şi a aplicării principiilor de management al deşeurilor incluzând separarea şi colectarea la sursă, proiectul de detaliu, dosarul de licitaţie pentru lucrări/echipamente, supervizarea lucrărilor, asistentă tehnică pentru punerea în practică a Parteneriatului Public Privat (PPP), pentru campania de publicitate.

6. Măsuri legate de Parteneriatul Public Privat (PPP)       în urma analizării celor mai relevante opţiuni de punere în aplicare a Parteneriatului Public Privat (PPP), inclusiv a aspectelor legale, Consiliul Judeţean a ales opţiunea în care sunt propuse două contracte de concesiune, unul pentru colectarea şi transportul deşeurilor şi unul pentru operarea depozitului, ce se încredinţează unor operatori privaţi în urma unor licitaţii publice organizate cu respectarea principiilor transparenţei şi eficienţei, păstrându-şi drepturile şi obligaţiile de verificare a performanţelor operatorilor şi de stabilire a planului general de management al deşeurilor. Opţiunea aleasă a avut în vedere preferinţa pentru perioadele de concesiune mai scurte şi de aceea au fost prevăzuţi maximum 8 ani pentru activitatea de colectare şi maximum 15 ani pentru administrarea depozitului. Legislaţia românească în domeniul concesiunilor prevede plata unei taxe de concesiune, care va fi păstrată la un nivel relativ fix scăzut pentru menţinerea indicelui de suportabilitate a sistemului de management al deşeurilor în judeţul Dâmboviţa la nivelul de  1 – 11/2 % din venitul pe familie, fiind redusă necesitatea acordării de subvenţii.  

În anul 2012 au început procedurile de închidere a proiectului.

Până în acest moment nu au fost primite corecții financiare pe acest proiect.